Kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin 9 gerekçesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu küçükyalı escort işçiler niçin memurluk statüsü istemektedirler?

ÇÜNKÜ:

  • 1)Kadro sorunları yoktur, maltepe escort hali hazırda kadroları zaten vardır sadece statü değişikliği istemektedirler.

Açıklama: İktidardaki mevcut yönetimin Türkiye’de yıllardır biriken sorunları özellikle çalışanların sorunlarını çözdüğü, çözme iradesi alanya escort gösterdiği tüm kamuoyunca bilinmektedir. Üniversite mezunu işçilerin sorunu kadro değildir. Kadroları zaten vardır, sadece statü değişikliği istemektedirler. 657 sayılı kanun 4A maddesi kapsamında çalışmak istemektedirler

  • 2)Devletimize olan maliyetleri azalacaktır.

Açıklama: Statü değişikliği yapıldığı takdirde devletimize olan maliyetleri azalacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu işçiler için yapılacak olan statü değişikliği bir lütuf değildir sadece açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. Üniversiteli işçiler bu duruma anlam verememektirler. Çünkü üniversiteli işçilerin lehine olduğu gibi devletimizin de lehinedir.

  • 3)Vatanına, devletine ve milletine daha faydalı bireyler olmak istemektedirler.

Açıklama: Nitelikli iş gücünün ve inovasyonun çok değerli olduğu bu çağımızda devlet aklı işinin ehli, yetenekli personelinden daha fazla istifade etmelidir. Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan tüm üniversite mezunu işçilerin unvansız, yeniliğe ve gelişmeye kapalı, ekonomiye katma değerleri minimum olarak çalışmaları ekonomik büyüme ve kalkınma politikalarına aykırıdır. Gelişmişliğin göstergesi olan kalkınma, devletin tüm kurumlarının top yekün çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesidir. O halde ekonomik büyüme ve kalkınma yolunda yetenekli ve nitelikli işgücünden maksimum düzeyde yararlanılmalıdır.

  • 4)Anayasa’nın eşitlik ilkesinin uygulanmasını istemektedirler

Açıklama: Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “eşitlik ilkesi’’ ve 4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde yer alan eşit davranma ilkesi çalışma hayatının eşit davranma dayanaklarıdır. Ayrıca, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 25. maddesinde de sendikal hak ve özgürlükler kapsamında işverenin eşit davranma borcuna dair düzenleme bulunmaktadır. Eşitlik ilkesi, işverene bünyesinde çalıştırdığı personeline eşit davranma borcunu yüklemiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında yan yana ve sahada birlikte çalıştıkları memur arkadaşları  gibi kamuda çalışan üniversiteli işçiler de üniversite mezunudur, asli ve sürekli görevde çalışmaktadırlar.  Anayasa, iş kanunu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunlarında belirtildiği gibi üniversiteli işçiler de memur arkadaşlarının yararlandığı haklardan yararlanmak istemektedirler.

  • 5)Mezuniyetlerinin gerektirdiği diploma, unvan ve imza haklarını kullanmak istemektedirler.

Açıklama: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu işçiler, memur arkadaşları gibi hak ettikleri unvanı kullanamadıkları gibi hazırlamış oldukları proje ve çalışmaların altına imza da atamamaktadırlar. Emek verip dirsek çürüterek aldıkları diplomaları, eğim ve öğretim kariyerleri çalışmış oldukları kurumlarda hiçbir işe yaramamaktadır. Bu bir haksızlık olup personelin kişisel verimi düşürdüğü gibi ekip arkadaşlarına negatif yönlü etki ederek tüm personelin olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır.

  • 6)Görevde yükselememektedirler.

Açıklama: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversiteli işçiler memur arkadaşları gibi görevde yükselme sınavlarına girme hakları olmayıp şef, müdür yardımcısı ve müdürlük gibi makamlara yükselememektedirler. Kademe ve derece alamayan üniversite mezunu işçiler yine memur arkadaşları gibi belli dereceye geldiğinde yeşil pasaport da alamamaktadırlar. Bu durum üniversiteli işçilerin çalışma hayatını olumsuz etkileyip iş barışını bozmakta olup kamu hizmet performansını düşürecektir.

  • 7)Başka kurumlara tayin ve nakil olamamaktadırlar.

Açıklama: Kamu kurum kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu işçilerin başka kurumlara tayin ve nakil hakkı yoktur. Kurumunda şu veya bu sebepten dolayı huzursuzluk yaşayan üniversite mezunu işçiler tayin ve nakil hakkı olmadığı için başka kuruma geçiş yapamamakta etkisi ve yetkisi olmadığı içinde söz konusu huzursuzluk iş hayatı boyunca sürmektedir. Bu konuda geçici görevlendirme çözüm değildir. Adı üstünde üretilen çözüm geçicidir. Örneğin eş durumundan tayin isteyemeyen personel ailevi sorunlar yaşamaktadırlar. Bu durum toplumsal hayatın temeli olan aileyi parçalamaya kadar giden problemlerden biridir.

  • 8)Meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere ve hizmet içi eğitimlere katılamamaktadırlar.

Açıklama: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu işçiler hizmet içi eğitim ve seminerlere bir kısmı hiç katılamazken bir kısmı ise mesleklerine uygun olanlara katılamayıp işçi olarak hangi pozisyonda iseler ona göre katılım sağlayabilmektedirler.

  • 9)Alanında yetişmiş, işinin ehli eğitimli ve kültürlüdürler

Açıklama: Üniversite mezunu işçiler tahsil yapmış oldukları alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlamış, becerili ve özgüvene sahip, gelişime açık, eğitimli, kültürlü, enerjisini, bilgisini ve birikimini hizmete sunmak adına hazırdırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu işçiler sorumluluk ve yetki verildiğinde işini başarı ile yerine getirip görev almış olduğu kamu kurumunun hizmet performansını daha fazla artırmak istemektedirler.

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu