KAMUDAKİ ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER KADRO DEĞİL STATÜ BEKLİYOR.

Bizler;

Kamu kurumları, belediyeler, belediyelere bağlı idareler, bakanlıklar, bakanlıklara bağlı genel müdürlükler kısacası tüm kamu kuruluşlarında sayısı 10 Binleri bulan daimi(kadrolu) işçi statüsünde istihdam edilen üniversite mezunu personelleriz. Son çıkan 696 sayılı Kanunla Taşeron kadrosunda iken yine Daimi/Geçici İşçi kadrolarına geçirilen işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu arkadaşlarımızın da aramıza katılması ile sayısı ve sorunu artan KAMU PERSONELLERİ’yiz.  Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayalı İçişleri Bakanlığının vizesi ile onaylı KADROMUZ zaten VARDIR. İsteğimiz eğitimlerini akademik olarak aldığımız meslek ve kabiliyetlerimizi DEVLETİMİZE daha verimli şekilde aktarabileceğimiz statü değişikliğidir.

Üniversite mezunu olmamıza rağmen Kurumlar arası geçiş hakkımız yok, tayin hakkımız yok, imza yetkimiz yok, derece yükseltme hakkımız hiç yok.(hali hazırda kullanmış olduğumuz imza yetkilerimiz yada unvanlarımız tamamen kurumların insiyatifinde sağlanmış haklardır her yöneticinin keyfiyetine bağlıdır). Daha önce sonuçlanan 399 sayılı Kanun hükmünde karaname kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, işçiler, sözleşmeli personel ile diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak üzere, bunların atama, nakil, görevlendirme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ile emekliye sevk edilme usül ve esaslarına ilişkin konularda düzenleme yapılmıştı. Bizler de üniversite mezunu işçiler olarak, kurumlarında benzer iş yaptığımız arkadaşlarımızla aramızdaki farkın manen kapatılarak dengelenmesini nişantaşı escort istemekteyiz.

Kamu kurumları ve Belediyelerde bir çok önemli görevi yürüten üniversite mezunu işçilerin memur statüsüne geçirilmesi durumunda DEVLETİMİZE olan maliyetleri azalacaktır. Kadrolu-Daimi işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu personellerin sayısı göz önüne alındığı zaman devlete memuriyet hakkımızın verilmesinin ekstra bir mali yükü olmayacağı gibi aksine yükü ciddi anlamda azalacaktır.

SON KANUN TEKLİFİ

TBMM Başkanlığı’na Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu kamu işçilerinin kadroya geçirilmesi ve görevde yükselmesi, diğer memurlar ile ilgili eşit haklara sahip olması hakkında kanun değişikliği teklifinde bulundu. Verilen kanun teklifinin gerekçesinde “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışan kişilerin, memur kadrolarına geçirilmeleri hedeflenmiştir” denildi. Teklifin kabul edilmesinde ortaya çıkabilecek tereddütler konusunda Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’na yetki verilmesi istendi. Gerekçede, kamuda uzmanlık alanı dışında çalıştırılan üniversite mezunu işçilere dikkat çekilerek, “Kurumlarında yan yana çalışan memur ve sözleşmeli çalışanlar, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı işi yapmalarına rağmen,  statüleri farklıdır ve eşit ise eşit ücret ve aynı özlük haklarından yararlanamamaktadır” görüşü vurgulandı.

ÇALIŞMA BARIŞI

            Üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışanların, memur kadrolarına geçirilmeleri çalışma barışı ve anayasal eşitlik ilkesinin de gereği olarak ortada durmaktadır. Bu statüde çalışanların büyük bir bölümü, Anayasanın 128. Maddesi hükümlerinde belirtilen vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik ve vasıf kazanarak başkaca meslek dalında kendini geliştiren Üniversite Mezunu İşçilerin de memur yapılması çalışma barışı açısından önemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının gerçekleştirilmesi bu personelin geleceğe yönelik önlerindeki engelleri kaldıracak, bu kişilerin, tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının çözümünü sağlayacak, her şeyden önemlisi çalışma barışını işyerinde huzur ve motivasyonunu kuvvetlendirerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır.

2016-2017 yılları Toplu İş Sözleşmesinin 36.maddesinin 1.fıkrasında üniversiteli işçilere kadro verileceği imza altına alınmış, çalışmaları yapılmış fakat resmiyete dökülmemiştir. Aynı maddenin 2.fıkrası olan 4C problemi Taşerona kadro KHK’sı ile çözülürken üniversiteli işçiler kapsam dışı bırakılmıştır. Sayıları 10 binleri bulan üniversiteli işçiler müjdeli haberi ve bu adaletsizliğe son verilmesini beklemektedir.

Murat DAKMAZ

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

DAİMİ İŞÇİ

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu