BİZ KİMİZ

ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER PLATFORMU / BİZ KİMİZ?

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak daimi işçi kadrosunda
çalışan ancak diğer kamu personeli gibi fırsat eşitliği yakalayamayan üniversite mezunu işçiler sorununa yıllardır
çözüm getirilmemiştir.

Kamuda çalışan memurlarda ve özel sektörde diplomaya dayalı bir hiyerarşik yapı oluşturup, alınan eğitime
dayalı dikey hareketlilik sağlanırken kamu işçilerinde halen böyle bir sistem bulunmamaktadır.

Üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı birimde çalışan, aynı işi yapan, aynı unvana sahip iki
kamu çalışanının statü farkıyla memur ve işçi olarak ayrılması ve intibak, görevde yükselme, tayin, terfi gibi özlük
haklarından aynı şekilde yararlanamaması ile kamuda eşitlik ilkesi ve iş barışı bozulmaktadır.

Memur personele Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile hak ettiği unvan ve pozisyonlara ulaşma
imkânı verilirken kurumuna yıllarca emek vermiş, tecrübe ve liyakat sahibi, kendini geliştirmiş işçi personel kamuda
üvey evlat muamelesi görmektedir.

Alanında eğitimli ve nitelikli bir bireyin memur yerine sürekli işçi statüsünde istihdam edilmesi; çalıştığı
işyerine, sahip olduğu iş potansiyelini tam olarak yansıtamamasına, mesleki ayrımcılığa ve heveslerin de kırılması ile
mesleki anlamda körelmesine de sebep olmaktadır.

Üniversite mezunu işçiler “beden işçisi” yahut “vasıfsız işçi” değildir. Memur akranları ile aynı sorumluluklar
altında mesleğini icra ettiği ve kendisinden sonra göreve başlayan personel mesleğin inceliklerini öğrettiği halde çoğu
kurumda, yaptığı işe imza attırılmayan, mesleki eğitimlere katılması işçi olduğu gerekçesiyle, diplomasıyla birlikte
görmezden gelinen yetişmiş personellerdir.

Halihazırda devlet kurumlarından maaş alan kadrolu personel söz konusu olduğundan statü değişikliği ile
işçilikten memurluğa geçişte personel maliyeti düşecektir (maaş, sigorta primi ve kıdem tazminatı ve diğer yan
ödemelerin düşüşü). Bununla ilgili daha önce Devlet Personel Başkanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma da bu
geçişin devlete ilave bir maddi yük getirmediğini görülmüştür.

Memuriyete geçiş talebi çok büyük çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktadır ve
topluluğumuzun adı da buradan gelmektedir. İşçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler çoğunlukla
ortaöğretim ve lise mezunlarından oluştuğundan yapılan düzenleme çalışma düzenine de zarar vermeyecektir.

Talebimizle ilgili olarak 2015 yılı 3.Dönem Toplu Sözleşmesinde 36/1 maddesine ile alınmış bir karar
olmasına rağmen aradan geçen süre zarfında bu karar uygulanmamıştır. Ancak anılan sözleşmenin 36/2 maddesi
gereği 4C statüsünde çalışmakta olan personeller, 2017 ve 2018 yıllarında 4B sözleşmeli personel statüsüne
geçirilmişlerdir. Ayrıca 2009 ve 2011 yıllarında ÇAYKUR’da, 2022 yılında ise TEDAŞ ve TÜRKŞEKER
Fabrikalarında memur akranları ile aynı iş yerinde aynı işi yapan üniversite mezunu işçiler Sözleşmeli Memur
statüsüne geçirilmişlerdir. Fakat bu konulardan daha eski olan üniversiteli işçiler meselesi ile ilgili herhangi bir
gelişme olmamıştır.

Kamu maliyesine ilave bir yük getirmeden tecrübeli ve nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve yıllardır
süren mağduriyetin giderilmesi adına, sürekli işçi kadrosundaki üniversite mezunu işçilerin statü değişikliği ile isteğe
bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması hususunda gereğini saygılarımızla arz
ederiz.

Kamuda Çalışan Üniversiteli İşçiler Platformu