SESİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLETİYORUZ

Cimer Başvurusu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Bakanlıklarda, Belediyeler ve KİT’ler de sürekli işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu (ön lisans, lisans, yüksek  lisans, doktora) işçilerin yasal düzenleme ile, isteğe bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmesi talebimizi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden (CİMER) Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışacağız.

Aşağıdaki metni CİMER Başvurusu olarak her birimizin göndermesi gerekmektedir. En kısa zamanda sonuç alacağımızı ümit ediyoruz.

Başvuru Metni;

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Kamu kurum ve kuruluşlarında, bakanlıklarda, belediyelerde ve Kamu İktisadi Teşekküllerinde sürekli işçi kadrosunda çalışan (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine haiz) üniversite mezunu işçilerin, zat-ı alinizin takdir ve tensipleri ile yapılacak yasal düzenleme zemininde isteğe bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim medeniyetimizin, eski kudretli günlerine dönme hedefinde, koyduğunuz ülkü doğrultusunda yeni Türkiye yüzyılının inşa edileceği bugünlerde, yetişmiş nitelikli personeller olarak mevcutta var olan işçi kadromuzun statü değişikliği ile memur kadrolarına ihdas edilerek, yeni Türkiye Yüzyılında yaptığımız iş ve işlemlerin altına, gerektiğinde ve uygun görüldüğünde geleceğin yönetimine namzet adaylar olarak imzamızı atarak dünyanın parlayan yıldızı Türkiye’mize daha aktif ve etkin hizmet etmek istiyoruz.

Memur ve sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrosunda çalışan üniversite mezunu işçilerin, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer İdarelerde ise memur kadrolarına geçirilmeleri hususunda; hükümetimizi temsilen dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK ve Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali YALÇIN arasında bağıtlanan 2015 yılı 3.Dönem toplu sözleşmesi (TİS) 36/1.maddesi gereğince alınan ancak aradan geçen 8 yıllık sürede henüz uygulanmayan bir karar mevcuttur.
Henüz uygulamaya geçmeyen ve uygulamaya geçmesi için talimatınızı bekleyen 2015 yılı 3.Dönem toplu sözleşme madde (36/1) haricinde durumumuza dikkat çekmek için TBMM takdirlerine sunulmuş kanun teklifleri ve soru önergeleri ile Memur-Sen, Kamu-Sen ve diğer ilgili memur sendikalarının statü değişikliği probleminin çözümü adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında talepleri mevcuttur. Aynı şekilde Hak-iş Genel Başkanı Mahmut ARSLAN’ın: “Üniversite mezunu işçilerin memur olmalarına karşı değiliz” kamuoyuna beyanı bulunmaktadır.

Üniversiteli işçiler platformu olarak; Gazi Meclisimizde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ve konunun tarafı olan sendikalarımızla üst düzey toplantılar icra etmiş ancak aradan geçen 8 yıllık uzun süreye rağmen bugüne kadar müspet bir sonuç alınamamıştır.

Kamu maliyesine ilave bir yük getirmeden Yeni Türkiye Yüzyılını inşa etmede daha etkin rol oynayacak nitelikli ve yetişmiş kalifiye personel ihtiyacını karşılayacak olan üniversite mezunu kamu işçilerinin 2015 yılında bağıtlanan ancak henüz uygulama alanı bulmayan TİS 36/1 madde gereğince statü değişikliği talebimizi takdir ve tensiplerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

 

CİMER Başvurusu

Muhatap Kurumlar ;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı 

Başvuru Şekli 

 • İstek
 • Görüş Öneri
 • “Türkiye Yüzyılı” Hayalini Paylaş

Başvuru İle İlgili Önemli Hususlar 

 • İsteyen, üniversiteli işçiler statü değişikliği talebimiz hususunda doğru ve kapsamlı bir metin oluşturarak gönderebilir.
 • İmza kampanyamız metni gönderilebilir.
 • İnternet sitemizden yararlanabilirsiniz.
 • Her gün 1 cimer başvuru hakkı vardır.

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu