ÜNİVERSİTE MEZUNU DAİMİ İŞÇİLER STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYOR

Kamuda çalışan üniversite mezunu sürekli işçiler, statü değişikliği istediklerini belirtti. Üniversite mezunu olmalarına rağmen kamu kurumlarında işçi kadrosunda görev yapan binlerce çalışan, statülerinin değiştirilmesini bekliyor.

Kamuda çalışan üniversite mezunu sürekli işçiler, statü değişikliği istediklerini belirtti. Üniversite mezunu olmalarına rağmen kamu kurumlarında sürekli işçi kadrolarında görev yapan binlerce çalışan, statülerinin değiştirilmesini bekliyor. Üniversiteli İşçiler Platformu, aynı bölüm mezunu olup, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olduklarını ve eşit işe eşit ücret istediklerini belirttiler. Üniversiteli İşçiler Platformu tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’ Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanununa tabii sürekli işçi kadrosunda çalışan ancak diğer kamu personelleri gibi fırsat eşitliği yakalayamayan ve vasıfsız kadrolarda olan üniversite mezunu kamuda ki Üniversiteli İşçiler sorununa yıllardır çözüm getirilememiştir. Kamuda çalışan memurlarda ve özel sektörde diplomaya dayalı bir hiyerarşik yapı oluşturup, alınan eğitime dayalı dikey hareketlilik sağlanırken kamu işçilerinde halen böyle bir sistem bulunmamaktadır. Üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı kurumda çalışan, aynı işi yapan, aynı diplomaya sahip iki kamu çalışanının statü farkıyla memur ve işçi olarak ayrılması ve aynı özlük haklarından yararlanamaması ile kamuda eşitlik ilkesi ve iş barışı bozulmaktadır. Memur personele; İntibak, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile hak ettiği unvan ve pozisyonlara ulaşma imkânı verilirken kurumuna yıllarca emek vermiş, çekirdekten yetişme, kendini geliştirmiş üniversite mezunu sürekli işçi personeller kamuda üvey evlat muamelesi görmektedir. İşçilik kadrosu alanında eğitimli bir bireyin çalıştığı işyerine, sahip olduğu iş potansiyelini tam olarak yansıtamamasına ve heveslerin de kırılması ile mesleki anlamda körelmesine de sebep olmaktadır. Üniversiteli İşçiler beden işçisi değildir. Akademik çalışmalara katılamamakta, yaptıkları işlerin sorumluluğunu alamamakta, hazırladıkları raporların, katıldıkları projelerin altına imzalarını atamamaktadırlar. Memuriyete geçiş talebi zaten çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktadır ve topluluğumuzun adı da buradan gelmektedir. Çünkü işçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler çoğunlukla ortaöğretim ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Zaten devlet kurumlarından maaş alan kadrolu personel söz konusudur. Aynı meslek ve kadro ile statü değişimi olacak ve işçilikten memurluğa geçişte personel maliyeti düşecektir (tediyeler, maaş, sigorta primi ve kıdem tazminatı ve diğer yan ödemelerin düşüşü). Bununla ilgili 2013 yılında Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma da bu geçişin devlete ilave bir maddi yük getirmediği anlaşılmıştır. Talebimizle ilgili olarak 2015 yılında 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesinde alınmış bir karar olmasına rağmen (36-1 maddesi) uygulanmamıştır. 2017 ve 2018 yıllarında bir kısım 4C’li personel 4B’ye, bir kısım taşeron personel de kadroya geçirildi. Fakat bu konulardan daha eski olan üniversiteli işçiler meselesi ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır. Yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi adına, kamu kurum ve kuruluşlarında, Belediyelerde üniversite mezunu sürekli işçi olarak çalışan personellerin, yaklaşan seçimler öncesi, süreli-süresiz sözleşmeli personellere verilmesi planlanan memuriyet ihdasını biz Üniversiteli İşçilere de statü değişikliği yasası ile hükümetimizce mağduriyetlerin en uygun biçimde giderilmesi hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.’’

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem konu hakkında TBMM’de yaptığı açıklamasında:

‘’Kamu kurumlarında 4857 sayılı iş kanununa göre, çalışan daimi kadrolu üniversite mezunu işçilerimizin de beklentileri var. Aynı üniversitenin aynı bölümlerinden mezun olmalarına rağmen, memur ve sözleşmeli çalışan unvanları oldukları için, bunların ortadan kaldırılması ve adaletsizliğin giderilmesi büyükçekmece saatlik escort bayan gerekiyor. Yine aynı şekilde memur ve sözleşmeli çalışanlar ile aynı işi yapan işçi kadrosundaki çalışanlarımız, memurluk statüsüne geçirilmesi hususunda bir çalışma talep etmektedir.” ifadelerini kullandı. Milletvekili Erdem TBMM’de soru önergesi verdi.

Ayrıca CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer 2018 Yılında TBMM kanun teklifi verdi. İYİ silivri bakımlı escort Parti Milletvekili İsmail Koncuk, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Gülizar Biçer Karaca, MHP Milletvekili Esin Kara, TBMM’de konu ile ilgili birer soru önergesi vermiştir.

Kaynak : https://gundem24.com.tr/universite-iscileri-statu-degisikligi-istiyor/
kayaşehir eskort

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Başa dön tuşu