İşçilere, memur kadrosu verilmesi Meclis’e sunuldu

İşçi statüsünde çalışan üniversite mezunu işçilerin memur kadrosuna geçirilmesine ilişkin önerge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e sunuldu.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 21.09.2022 Ömer Fethi Gürer /Niğde Milletvekili

1- Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde KİT’lerde işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu tüm üniversiteli işçilerin ayrım gözetmeksizin TİS (Toplu İş Sözleşmesi)’e de yansıdığı gibi verilen sözlere uygun biçimde memur kadrolarına geçirilmesi ne zaman sağlanacaktır?

Kaynak : https://www.kamubiz.com/kamu/iscilere-memur-kadrosu-verilmesi-meclis-e-sunuldu-h15844.html

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Başa dön tuşu