ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN MEKTUBU

Türkiye Gazetesi yazarı Rahim ER, kamuda çalışan üniversite mezunu işçileri “üniversiteli işçilerin mektubu” başlığıyla köşesine taşıdı.

İşte o yazı;

ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN MEKTUBU

“Gündem” dediğimiz meşguliyet mevzuları farklı farklı. Ülke gündemi var, dünya gündemi var, yazarın kendi gündemi var vs. Bir de şüphesiz ki okuyucuların, vatandaşların gündemi var.

“Üniversiteli İşçi” statüsündeki okuyucularımız memurluğa geçmek istiyorlar. Bu da onların, yana-yakıla anlatmaya çalıştıkları gündemleri.Bundan dolayı çok dertliler. On yıl önce yine bu sütunda dertlerine aracılık yapmışız ama hiçbir gelişme olmamış. Bu defa tekrar bize yazdılar. Türkiye gündemi, apayrı yerde olduğu için mektuplarını gazetenin ilgili sütunlarına göndermelerini rica ettik. Fakat onlar, seslerinin ısrarla buradan duyurulmasını istediler. Çok sayıda mektup aldık. Sütunumuzda okuyucu mektubu yayınlama âdetimiz yoktur. Kırk küsur yıllık meslek hayatımızda yayınladığımız okuyucu mektubu belki dördü bulur. Bu defa yine bir istisna uygulayarak bu vatandaşlarımızla ilgili bakanlıklar, hükûmet, devlet arasında mevzubahis dertlilerin meramlarını anlatmalarına tercüman olmak istedik.

Gelen mektupların birkaçının birleştirilmiş şekli aşağıdadır. Biz, dile getirilen talepleri hem samimi ve hem de haklı bulduk. Kaale alınmasını bekleriz:

…..

-Üniversite mezunu olmamıza rağmen kurumlar arası geçiş hakkımız yok, tayin hakkımız yok, imza yetkimiz yok, derece yükseltme hakkımız hiç yok.

Üniversite mezunu işçiler, tahsil yapmış oldukları alanlarda kişisel gelişimlerini tamamlamış, becerili ve öz güvene sahip, gelişime açık, eğitimli, kültürlü, enerjisini, bilgisini ve birikimini hizmete sunmak adına hazırdırlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversite mezunu işçiler sorumluluk ve yetki verildiğinde işini başarı ile yerine getirip görev almış olduğu kamu kurumunun hizmet performansını daha fazla artırmak istemektedirler. Nitelikli iş gücünün ve inovasyonun çok değerli olduğu çağımızda devlet aklı işinin ehli, yetenekli personelinden daha fazla istifade etmelidir.Statü değişikliği yapıldığı takdirde devletimize olan maliyetleri azalacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde ve KİT’lerde çalışan üniversite mezunu işçiler için yapılacak olan statü değişikliği açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur.

Üniversite mezunu olup, işçi olarak çalışanların, memur kadrolarına geçirilmeleri çalışma barışı ve anayasal eşitlik ilkesinin de gereği olarak ortada durmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında belediyelerde ve KİT’lerde görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının gerçekleştirilmesi bu personelin geleceğe yönelik önlerindeki engelleri kalkacaktır.

Sonuç olarak üniversite mezunu işçi, mağdur konumundadır. Kadro verilmesindeki ilk şart eğitim şartı olmalı.

…..

-Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur ve sözleşmeli memur statüsünde personelle işler yürütülmektedir. Memur ve sözleşmeli memur statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlarda bulunmaktadırlar. Buna karşılık işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadır.Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum, bizi istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırmakta, memur ve sözleşmeli memur personeller ise meslek ve unvanının gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Üniversite mezunu işçiler olarak tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığımız gibi mesleğimiz konusundaki toplantılara, seminerlere, eğitimlere işçi olduğumuzdan dolayı katılamamaktayız. Bu tip organizasyonlara katılma taleplerimiz memur olmadığımızdan dolayı kurum tarafından reddedilmektedir. Biz üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından anne ve babalarından, eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır.

Bugüne kadar verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getiren üniversite mezunu işçilere, gördükleri eğitimin gereği olan unvan kullanma, tayin-terfi ve görevde yükselme hakkı verilmelidir. Böylelikle yapılan haksızlık uzun bir aradan sonra düzeltilmiş ve aynı eğitimi almış ve aynı işi yapan personel arasındaki farklılıklar da kalkmış olacaktır.

…..

-Biz, kamuda, belediyelerde ve KİT’lerde çalışan üniversite mezunu işçileriz. Tayin, terfi ve görevde yükselme hakkı için statü değişikliği istiyoruz. Örnek: kamuda dört farklı mühendis çalışıyor. 4A, 4B, 4D ve İşçi Mühendis.

İş devletin. 4A ve 4B tayin terfi unvan kullanma ve görevde yükselme hakkı kullanabiliyor. 4D ve İşçi Mühendisin bu hakları yok.

…….

Gayet seviyeli bu mektupların tamamını yayınlamaya gazetenin bütün sayfaları ancak yeter. Şu kadarı bile az değil; mesele anlaşılıyor. Ankara’daki ağırlıklı gündem, farklı ama gerçek gündem, vatandaşın hayatında, gününde, rüyasında olanlardır.Bu sese bu defa kulak verilip “derdiniz, derdimizdir” diyerek gereği yapılmalı.

Rahim ER
22.04.2019

KAYNAK : https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/607607.aspx

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu