ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Üniversite mezunu işçiler, statü değişikliği ile eğitim durumlarına göre uygun kadrolara atanmak, çalıştıkları kurumlarda daha fazla sorumluluk alabilmek için diplomalarının kendilerine verdiği hakları kullanabilmek istiyor. 2015 yılından beri kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden üniversiteli işçiler, yaşadıkları mağduriyetin statü değişikliği ile giderilmesini talep ediyorlar.

İşçi Devlet Memuru olabilir mi?
⤵️

https://youtu.be/20eBuXM_FUc

Üniversiteli işçiler: Bütün iş yükü bizde ama imza yetkimiz dahi yok

Üniversiteli işçilerin statülerinin değiştirilmesini isteyen Kamuda Çalışan Üniversiteli İşçileri Platformundan bilgilendirme notu

Platformdan yapılan bilgilendirme notunda şu ifadelere yer verildi

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı iş Kanununa tabi olarak daimi işçi kadrosunda çalışan ancak diğer kamu personeli gibi fırsat eşitliği yakalayamayan üniversite mezunu işçiler sorununa yıllardır çözüm getirilmemiştir.

Kamuda çalışan memurlarda ve özel sektörde diplomaya dayalı bir hiyerarşik yapı oluşturulup, alınan eğitime dayalı dikey hareketlilik sağlanırken kamu işçilerinde hâlen böyle bir sistem bulunmamaktadır.

Üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı yerde çalışan, aynı işi yapan, aynı unvana sahip iki kamu çalışanının statü farkıyla memur ve işçi olarak ayrılması ile aynı özlük haklarından yararlanılamamakta, kamuda eşitlik ilkesi ve iş barışı bozulmaktadır.

Kamuda üvey evlat muamelesi görmekteyiz

Memur personele Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile hak ettiği unvan ve pozisyonlara ulaşma imkânı verilirken kurumuna yıllarca emek vermiş, çekirdekten yetişme, kendini geliştirmiş işçi personel kamuda üvey evlat muamelesi görmektedir.

İşçilik kadrosu alanında eğitimli bir bireyin çalıştığı işyerine, sahip olduğu iş potansiyelini tam olarak yansıtamamasına ve heveslerin de kırılması ile mesleki anlamda körelmesine de sebep olmaktadır.

Üniversiteli işçiler beden işçisi değildir. Yaptıkları işlerin sorumluluğunu alamamakta, hazırladıkları raporların katıldıkları projelerin altına imzalarını atamamaktadırlar.

Zaten devlet kurumlarından maaş alan kadrolu personel söz konusudur. Aynı meslek ve kadro ile statü değişimi olacak ve işçilikten memurluğa geçişte personel maliyeti düşecektir (maaş, sigorta primi ve kıdem tazminatı ve diğer yan ödemelerin düşüşü). Bununla ilgili daha önce Devlet Personel Başkanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma da bu geçişin devlete ilave bir maddi yuk getirmediğini görülmüştür.

Memuriyete geçiş talebi zaten çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktadır ve topluluğumuzun adı da buradan gelmektedir. Çünkü işçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler çoğunlukla ortaöğretim ve lise mezunlarından oluşmaktadır.

Talebimizle ilgili olarak 2015 yılında 3.Dönem Toplu iş Sözleşmesinde alınmış bir karar olmasına rağmen (36/1 maddesi) uygulanmamıştır.

Sorunun çözümüne örnek teşkil etmesi açısından 12.07.2013 tarihinde kabul edilen 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uygulaması değerlendirilebilir.

Meclis Genel Kurulunun 4 Temmuz 2013 tarihli görüşmesinde. Çalışma Bakanlığınca hükümet adına verilmiş önerge ile belirli 25 kurumda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesi kabul edilmiştir. Bu uygulama aynı şekilde işçilere de yapılabilir.

Yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi adına, kamu kurum ve kuruluşlarında üniversite mezunu daimi işçi olarak çalışan personelin, memur kadrolarına geçirilmeleri hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.

Kaynak : https://www.habereguven.com/universiteli-iscilerin-bekleyisi-suruyor/

 

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu