Üniversiteli İşçilere Çözüm: Memur Statüsü! | Üniversiteli İşçiler Çözüm İstiyor

 

Üniversiteli İşçiler kimdir?, Üniversiteli İşçiler neden statü değişikliği istiyorlar?, Üniversiteli İşçilere Statü Değişikliği Neden Verilmeli?, Üniversiteli İşçilere Çözüm, ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN VERİLMELİ?, Kamu kurumlarında çalışan üniversiteli işçiler hak ettikleri kadro için gerekli çalışmanın yapılmasını istiyor. Üniversiteli işçilere çözüm: kadro değil, sadece memur statüsü!, Kamuda çalışan ÜNİVERSİTE MEZUNU işçiler meselesinin doğru ve kapsamlı ele alınmasını talep ediyor; TBMM’de yapılacak olan yasal düzenleme ile sorunun çözümünü bekliyor Detaylar Haberimizde…


Üniversiteli İşçilere Çözüm: Memur Statüsü! | Üniversiteli İşçiler Çözüm İstiyor Üniversiteli İşçiler kimdir?, Üniversiteli İşçiler neden statü değişikliği istiyorlar?, Üniversiteli İşçilere Statü Değişikliği Neden Verilmeli?, Üniversiteli İşçilere Çözüm, ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN VERİLMELİ?, Kamu kurumlarında çalışan üniversiteli işçiler hak ettikleri kadro için gerekli çalışmanın yapılmasını istiyor. Üniversiteli işçilere çözüm: kadro değil, sadece memur statüsü!, Kamuda çalışan ÜNİVERSİTE MEZUNU işçiler meselesinin doğru ve kapsamlı ele alınmasını talep ediyor; TBMM’de yapılacak olan yasal düzenleme ile sorunun çözümünü bekliyor  Detaylar Haberimizde…

*Üniversiteli İşçiler kimdir?*

Kamu Kurumlarda, Belediyelerde ve KİT’lerde 4857 sayılı yasaya tabii daimi işçi statüsünde; (Önlisans, Lisans Mezunu hatta Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış) vasıfsız kadroda çalışan işçilerdir.

*Üniversiteli İşçiler ne zaman ve nasıl statü değişikliği istemeye başladı? *

Üniversiteli İşçiler Platformu olarak; 2007 yılında çıkan 5620 sayılı kanun ile geçici işçilerin daimi işçi ya da memuriyete geçirilmesi sırasında kadro karşılığı bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmeli memur kadrolarına geçirilmeyen Üniversiteli İşçiler, yaşamış oldukları mağduriyet neticesinde 2008 yılından itibaren statü değişikliği istemektedirler. Ayrıca işçi statüsünde işe başlatılan personelin mesleki ve akademik gelişimine devam etmesi, mevcut personel rejiminin üniversite mezunu işçi personelin kariyer hedeflerine cevap verememesi memuriyet talebini zorunlu hale getirmiştir.

*Üniversiteli İşçiler neden statü değişikliği istiyorlar?

* Kamu kurumlarında istihdam meselesi; gerek statüler, gerek işe alma rejimleri ve gerekse kurum içerisindeki kariyer ve liyakat uygulamaları nedeniyle sürekli gündemde olan ve çözüm bekleyen en önemli meselelerden bir tanesidir. Özellikle son yıllarda vuku bulan bazı uygulamalar, ne yazık ki meseleyi bazı kesimler açısından haksızlık düzeyine getirmiştir. Bu haksızlığa uğrayan kesimlerin başında gelen kesim, kamu kurumlarında daimi (sürekli) işçi pozisyonunda çalışan Üniversite Mezunu personeldir. Bahsi geçen kesimin neden haksızlığa uğradığını tespit edebilmek için, bazı Kanunlara ve KHK’lere bakmak gerekmektedir.

*Bunlar şöyle ki:

*Birinci Düzenleme*

04.04.2007 tarihinde kabul edilen 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

*İkinci Düzenleme*

02.06.2011 tarihinde kabul edilen 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

*Üçüncü Düzenleme*

12.07.2013 tarihinde kabul edilen 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Yukarıdaki düzenlemelere baktığımızda, 5620 sayılı Kanunun diğer düzenlemelerle bir ilgisinin olmadığı, diğer iki düzenlemede sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları söz konusu iken, ilk düzenleme de geçici işçilerin sürekli işçi veya sözleşmeli personel yapılması söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında, düzenlemeleri aynı sürecin istasyonları kabul etmemiz arasında bağlantı kurulamayabilir. İşte burada ortaya koyacağımız bağlantı,

*”Üniversiteli İşçilere Statü Değişikliği Neden Verilmeli?”*

sorumuzun cevabını oluşturacaktır. Bir söz vardır. “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider.” 5620 sayılı Kanun, sonraki düzenlemeler nedeniyle bazı kesimler açısından haksızlığın ilk adımı olmuştur. Dolayısıyla, ilk düğme yanlış iliklenince, sonrakiler de yanlış devam etmiştir. Özetleyecek olur isek; 2007 yılında aynı statüde, yani geçici işçi pozisyonunda bulunup, gerek öğrenim durumları, gerekse kurumlarının kadro durumları nedeniyle sözleşmeli personel statüsünü alamayıp, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeye devam edenler, bugün itibariyle haksızlığa uğramış, sözleşmeli statüye geçenler memur olmuşlardır.

*ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ NEDEN VERİLMELİ?*

Üniversiteli işçilere memur kadrosu verilmeli.

Çünkü;

*2007 tarihinde aynı konumda oldukları ve aynı düzeyde öğrenime sahip bulundukları halde, mezun oldukları bölüm ya da kurumlarında sözleşmeli atanabilecekleri kadro olmadığı için sürekli işçi kadrosuna atanmaları onların suçu olmadığı için,

*Kurumlarının söz konusu bu personelden vazgeçmelerinin mümkün olmadığı ve hizmette tecrübeye sahip oldukları için,

*Sırf Kanunların o anki düzenlemeler itibariyle sözleşmeli olmalarına imkan sağlamadığından hala işçi statüsünde çalışmaya devam ettikleri için,

*Yanlış iliklenen ilk düğmenin, en azından son düğme iliklenirken düzeltilmesinin haklarının teslim edilmesini sağlayacağı için,

*Aynı öğrenim düzeyinde olup sadece branşlarının farklılığı nedeniyle uğradıkları bir haksızlığın giderilmesi için,

*Bu Devlet için, bu Millet için daha şevkle çalışacak psikolojik ortamı yaratmak, bu kesimin ailelerini ve kendilerini büyük bir baskıdan kurtarmak için,

*Nihayet iş barışını sağlamak için, kamu kurumlarındaki üniversite mezunu Üniversiteli İşçilere sürekli işçi kadrosunda bulunan personele memur kadrosu verilmelidir.

Bu bağlamda;

2008 yılından sonra Üniversite Mezunu İşçilerin statü değişikliği talepleri neticesinde, 2013 yılında Hükümetin talimatı ile Devlet Personel Daire Başkanlığının edinmiş olduğu istatistik çalışmasının olduğu ve dünden bugüne, 4857 sayılı iş kanununa tabii bütün üniversite mezunu arkadaşlarımızla sayımızın Kamu maliyesine hiçbir ilave yük getirmediği anlaşılmaktadır.

Sonuç itibariyle Üniversite mezunu olarak mesleğiyle alakalı işçi statüsünde işe alınan veya işçi statüsünde çalışırken Üniversite okuyup kendini geliştiren her bir Üniversite mezunu işçinin statü değişikliği ile önündeki engeller kaldırılarak çalışma ve verim açısından daha etkin hale getirilmesi gerekir.


Kamu kurumlarında çalışan üniversiteli işçiler hak ettikleri kadro için gerekli çalışmanın yapılmasını istiyor. Üniversiteli işçilere çözüm: kadro değil, sadece memur statüsü!

#ÜniversiteliİşçilereÇözüm !

11 Kasım 2019 itibariyle Üniversiteli işçiler haklı statü değişikliği talepleri gündeme tekrar bomba gibi düştü. Twitter’da gündeme gelen üniversiteli işçilerin talepleri görmezden gelinmemeli.

#ÜniversiteliİşçilereÇözüm hashtag’ı ile destek verebilirsiniz. Kamusaati olarak gerek üniversiteli işçilerin taleplerini gerekse tüm haksızlığa uğrayan kamu çalışanlarının taleplerini gündeme getirmekte ve devam etmekteyiz.

#ÜniversiteliİşçilereÇözüm Tagı Sosyal Medyada Gündem Oldu Yapılan Yorumlar ise şu Oldu.

Kamu Kurum, Kuruluşlarında, Belediyeler iştirakleri ve KİT’lerde 4857 sayılı yasaya tabii daimi işçi statüsünde çalışan Üniversite mezunu (Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans) işçilerin yasal düzenleme ile çalışanların isteklerine bağlı olarak eğitimlerine (diplomalarına) uygun memur kadrolarına geçirilmesi şart!

– Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üniversiteli işçiler statü değişikliği beklemektedir.

– Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde KİT’lerde işçi statüsünde çalışan Üniversite Mezunu Tüm Üniversiteli İşçiler in Ayrım gözetmeksizin (Memur işi yapan veya yapmayan masa başı iş yapan veya yapmayan) memur kadrolarına geçirilmesini talep ediyoruz.

– Kamuda çalışan ÜNİVERSİTE MEZUNU işçiler meselesinin doğru ve kapsamlı ele alınmasını talep ediyor; TBMM’de yapılacak olan yasal düzenleme ile sorunun çözümünü bekliyoruz saygılarımla.

– İş verimliliğinin artması bizlerin daha verimli olabilmemiz için artık hak gaziantep escort ettiğimiz haklara ve yetkilere sahip olmak istiyoruz.

– Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan Üniversite Mezunu Tüm Üniversiteli İşçiler olarak Statü Değişikliği Talebimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulda 27. Dönem 3. Yasama Yılında çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz.

– Mühendis oldum unvan değişikliği aşamıyorum. Bölümdaşım memur tekniker 2 katım maaş alıyor. Her yanı adaletsiz bir sistem. Çözüm bekliyoruz. Statü değişikliği şart!

KADRO DEĞİL, STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

– Üniversiteli işçilerin kadrosu var. Kadro sorunu olmayan Kamudaki Üniversite Mezunu İşçiler “Kadro değil, Statü değişikliği” istediklerini her fırsatta dile getiriyorlar.

– Üniversite mezunu işçiler olarak, gerekli yasal düzenlemenin yapılarak statü değişikliği ile memur kadrolarına geçmemiz gerekliliğini ve mağduriyetimizin giderilmesi hususunu Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

– Sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bunca yapılan çalışmanın hiç biri mi kulağınıza gelmedi Allah aşkına #ÜniversiteliİşçilereÇözüm gerekiyor. Sesimizi duyurmak için taksim meydanında kendimizi mi yakalım ne yapalım? dediler.

KAYNAK : https://www.kamusaati.com/isci-haberleri/universiteli-iscilere-cozum-memur-statusu-universiteli-isciler-cozum-istiyor-h36706.html

 

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu