ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER PLATFORMU: KAMU KURUMLARINDA ÜNİVERSİTE MEZUNU OLARAK SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL MEMUR KADROSUNA GEÇİRİLSİN

Üniversiteli İşçiler Platformu, “Yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi adına, kamu kurumlarında üniversite mezunu olarak sürekli işçi statüsüne çalışan personelin isteğe bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmeleri için yeni yasama yılında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Üniversiteli İşçiler Platformu’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında üniversite mezunu olarak sürekli işçi statüsüne çalışan personelin memur kadrosuna geçirilmesi için arım atılması istendi. Platform’dan yapılan açıklama şöyle:

“Kamu kurumlarında 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi sürekli işçi kadrosunda çalışan ‘üniversite mezunu işçilerin’ memur statüsüne geçirilmesi talebi sürüyor. Kamuda çalışan memurlarda ve özel sektörde diplomaya dayalı hiyerarşik yapı oluşturulup, alınan eğitime dayalı dikey hareketlilik sağlanırken kamu işçilerinde böyle bir sistem bulunmamaktadır.

“ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANILAMAMAKTADIR”

Üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup aynı yerde çalışan, fiili olarak aynı işi yapan iki kamu çalışanının statü farkıyla memur ve işçi olarak ayrılmasıyla aynı özlük haklarından yararlanılamamaktadır. Bu durum, kamuda fırsat eşitliği ilkesini örselemekte ve iş barışını bozmaktadır. Memur personele görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile hak ettiği unvan ve pozisyonlara ulaşma fırsatı verilirken kurumuna yıllarca emek vermiş, çekirdekten yetişme işçi personel, kamuda üvey evlat muamelesi görmektedir.

“DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPTIRILAN BİR ÇALIŞMA, BU GEÇİŞİN DEVLETE İLAVE BİR MADDİ YÜK GETİRMEDİĞİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR”

İşçilik kadrosu, yıllarca emek verilerek alınan eğitimin ve alınan diplomanın bir işe yaramadığı ve bundan sonra da yaramayacağı düşüncesini oluşturarak alanında eğitimli bireyin çalıştığı iş yerine, sahip olduğu iş potansiyelini tam olarak yansıtamamasına, görevde yükselemeyeceğini bildiği için de iş heyecanının kırılmasına ve mesleki anlamda körelmesine sebep olmaktadır. Üniversiteli işçiler, beden işçisi değildir. Yaptıkları işlerin sorumluluğunu alamamakta, hazırladıkları raporların, katıldıkları projelerin altına imzalarını atamamaktadırlar. Zaten devlet kurumlarından maaş alan kadrolu personel söz konusudur. Aynı meslek ve kadro ile statü değişimi olacak ve işçilikten memurluğa geçişte maaş, sigorta primi, kıdem tazminatı ve diğer yan ödemeler vb. personel maliyetleri de düşecektir. Bununla ilgili daha önce Devlet Personel Başkanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma da bu geçişin devlete ilave bir maddi yük getirmediğini ortaya koymuştur.

“MEMUR KADROLARINA GEÇİRİLMELERİ İÇİN YENİ YASAMA YILINDA GEREĞİNİN YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ”

Memuriyete geçiş talebi zaten çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktadır ve platformumuzun adı da buradan gelmektedir. Çünkü işçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler, çoğunlukla ortaöğretim ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Talebimizle ilgili olarak 2015’teki 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde alınmış bir karar (36/1. madde) olmasına rağmen uygulanmamıştır. Sorunun çözümüne örnek teşkil etmesi açısından 12.07.2013’te kabul edilen 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uygulaması değerlendirilebilir. TBMM Genel Kurulu’nun 4 Temmuz 2013 oturumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hükümet adına verilmiş önerge ile belirli 25 kurumda çalışan sözleşmeli personele kadro verilmesi kabul edilmiştir. Bu uygulama, aynı şekilde üniversiteli işçiler için de uygulanabilir. Yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi adına, kamu kurumlarında üniversite mezunu olarak sürekli işçi statüsüne çalışan personelin, isteğe bağlı olarak memur kadrolarına geçirilmeleri için yeni yasama yılında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”
Kaynak : https://ankahaber.net/haber/detay/universiteli_isciler_platformu_kamu_kurumlarinda_universite_mezunu_olarak_surekli_isci_statusunde_calisan_personel_memur_kadrosuna_gecirilsin_103175

 

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu