Üniversiteli İşçiler kimdir?

 

Mehmet AKYILDIZ
Üniversiteli İşçiler Eskişehir Temsilcisi

Kamu Kurumlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde 4857 sayılı yasaya tabi daimi işçi statüsünde; Ön lisans, Lisans Mezunu hatta Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlamış ama vasıfsız kadroda çalışan işçilerdir.

Üniversiteli İşçiler ne  zaman ve nasıl statü değişikliği istemeye başladı?

Üniversiteli işçiler Platformu olarak; 2007 yılında çıkan 5620 sayılı kanun ile başlayan Üniversiteli İşçilere yapılan haksızlıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bizim gibi çalışan iki arkadaşımız dönemin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Kadir Topbaş’tan bu konuda uygun görüş ve destek alması ile 2009 yılından itibaren statü değişikliği istemektedirler. Üniversiteli İşçiler neden statü değişikliği istiyorlar? Kamu kurumlarında istihdam meselesi; gerek statüler, gerek işe alma rejimleri ve gerekse kurum içerisindeki kariyer ve liyakat uygulamaları nedeniyle sürekli gündemde olan ve çözüm bekleyen en önemli meselelerden bir tanesidir. Özellikle son yıllarda vuku bulan bazı uygulamalar, ne yazık ki meseleyi bazı kesimler açısından haksızlık düzeyine getirmiştir. Bu haksızlığa uğrayan kesimlerin başında gelen kesim, kamu kurumlarında daimi (sürekli) işçi pozisyonunda çalışan Üniversite Mezunu personeldir. Bahsi geçen kesimin neden haksızlığa uğradığını tespit edebilmek için, bazı Kanunlara ve KHK’lere bakmak gerekmektedir.

Bunlar şöyle ki:

Birinci Düzenleme,

04.04.2007 tarihinde kabul edilen 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun.

İkinci Düzenleme,

02.06.2011 tarihinde kabul edilen 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.

Üçüncü Düzenleme,

12.07.2013 tarihinde kabul edilen 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

Yukarıdaki düzenlemelere baktığımızda, 5620 sayılı Kanunun diğer düzenlemelerle bir ilgisinin olmadığı, diğer iki düzenlemede sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmaları söz konusu iken, ilk düzenleme de geçici işçilerin sürekli işçi veya sözleşmeli personel yapılması söz konusudur.

Bu açıdan bakıldığında, düzenlemeleri aynı sürecin istasyonları kabul etmemiz arasında bağlantı kurulamayabilir. İşte burada ortaya koyacağımız bağlantı, “Üniversiteli İşçilere Kadro Neden Verilmeli?” sorumuzun cevabını oluşturacaktır. Bir söz vardır. “Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış gider.” 5620 sayılı Kanun, sonraki düzenlemeler nedeniyle bazı kesimler açısından haksızlığın ilk adımı olmuştur. Dolayısıyla, ilk düğme yanlış iliklenince, sonrakiler de yanlış devam etmiştir.

Özetleyecek olur isek;

2007 yılında aynı statüde, yani geçici işçi pozisyonunda bulunup, gerek öğrenim durumları, gerekse kurumlarının kadro durumları nedeniyle sözleşmeli personel statüsünü alamayıp, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmeye devam edenler, bugün itibariyle haksızlığa uğramış, sözleşmeli statüye geçenler memur olmuşlardır.

ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERE KADRO NEDEN VERİLMELİ?

Üniversiteli işçilere memur kadrosu verilmeli. Çünkü; *2007 yılında aynı konumda oldukları ve aynı düzeyde öğrenime sahip bulundukları halde, mezun oldukları bölüm sözleşmeli olmalarına imkan sağlamaması nedeniyle sürekli işçi kadrosuna atanmaları onların suçu olmadığı için,

*2007 yılında aynı konumda oldukları ve aynı okulu bitirmiş oldukları halde, kurumlarında sözleşmeli atanabilecekleri kadro olmaması nedeniyle sürekli işçi kadrolarına atanmaları onların suçu olmadığı için,

*Kurumlarının söz konusu bu personelden vazgeçmelerinin mümkün olmadığı ve hizmette tecrübeye sahip oldukları için,

*Sırf Kanunların o anki düzenlemeler itibariyle sözleşmeli olmalarına imkan sağlamadığından hala işçi statüsünde çalışmaya devam ettikleri için,

*Yanlış iliklenen ilk düğmenin, en azından son düğme iliklenirken düzeltilmesinin haklarının teslim edilmesini sağlayacağı için,

*Aynı öğrenim düzeyinde olup sadece branşlarının farklılığı nedeniyle uğradıkları bir haksızlığın giderilmesi için,

*Bu Devlet için, bu Millet için daha şevkle çalışacak psikolojik ortamı yaratmak, bu kesimin ailelerini ve kendilerini büyük bir baskıdan kurtarmak için,

*Nihayet iş barışını sağlamak için, kamu kurumlarındaki üniversite mezunu Üniversiteli İşçilere sürekli işçi kadrosunda bulunan personele memur kadrosu verilmelidir.

YAZAR : Mehmet AKYILDIZ

KAYNAK : https://www.klashaber.com.tr/universiteli-isciler-kimdir-makale,9.html

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu