Üniversiteli İşçiler İçin Meclis’te Önemli Adım

Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde ve KİT’lerde işçi statüsünde çalışan ve statü değişikliği ile memuriyet kadrolarına geçmek isteyen Üniversite Mezunu İşçilerin durumu Meclis Gündemine taşındı.

Kamu Kurum Kuruluşlarında Belediyelerde ve KİT’lerde işçi statüsünde çalışan ve statü değişikliği ile memuriyet kadrolarına geçmek isteyen Üniversite Mezunu İşçilerin durumu Meclis Gündemine taşındı.

Cumhur İttifakı taraflarından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Erdem’in soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Aşağıda belirtilen sorularımın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 08/07/2019

1- Kamu kurumlarında 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan daimi kadrodaki üniversite mezunu işçiler mezuniyetleri dışında farklı işler de çalıştırılmakta mıdır? Çalıştırılmakta ise bu durumun çalışanların yeterliliğini köreltmesi ve mağduriyetlere sebep olması hususunda düşünceleriniz nelerdir?

2- Aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olmalarına rağmen memur ve sözleşmeli çalışanlar unvanlarını kullanarak görevlerinde yükselebilirken işçi pozisyonlarında çalışanları mezuniyetleri dışında çalıştırılarak, doktoralarını yapmış olsalar dahi görevlerinde yükselme gibi haklara sahip olmamalarını, anayasanın eşitlik ilkesine uygun buluyor musunuz?

3- Memur ve sözleşmeli çalışanlar ile aynı işi yapan işçi kadrosundaki çalışanların, memurluk statüsüne geçirilmemesinin sebepleri nelerdir?

4- Tayin, nakil, görevde yükselme ve imza yetkisi gibi özlük hakları olmayan üniversiteli işçilerin görev alanlarında kalifiye eleman olarak çalıştırılması amacıyla kadroya geçirilmesi hususunda bakanlığınızca bir çalışma olacak mıdır?

KAYNAK : https://www.klashaber.com.tr/genel/universiteli-isciler-icin-mecliste-onemli-adim-h4888.html

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu