Üniversite mezunu işçilere memur kadrosu önergesi sunuldu

Üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına geçirilmesi önerisine ilişkin TBMM Başkanlığına soru önergesi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 
Aşağıdaki sorularımın Anayasa’nın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 96. Ve 99. Maddeleri uyarınca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Saygılarımla. 17.11.2020 Ömer Fethi Gürer/ Niğde Milletvekili 

Bilindiği üzere Kamu Kurum Kuruluşlarında, işçi ve memur statüsündeki personeller ile işler yürütülmektedir. Memur statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlara yükselebilmektedirler. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar. Üniversite mezunu olmalarına rağmen işçi statüsünde olan, çalıştığı kurumun istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırılmakla birlikte memur statüsünde çalışan personeller ise meslek ve unvanı gereği müdürlüklerde ve eş değer pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Üniversite mezunu işçiler tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığı gibi mesleği konusundaki toplantılara, seminerlere, eğitimlere yalnızca işçi olduğu için katılamamaktadır. Bu tip organizasyonlara katılma talepleri memur olmadıklarından dolayı kurum tarafından reddedilmektedir. Üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır. Bugüne kadar verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getiren üniversite mezunu işçileri memuriyet kadrolarına alarak haksızlığın önüne geçilmelidir. Böylelikle yapılan haksızlık uzun bir aradan sonra düzeltilmiş ve aynı eğitimi almış personeller arasındaki farklılıklar da kalkmış olacaktır. 

1- Üniversite mezunu işçilerin mağduriyetlerini gidermek ve özlük haklarını iyileştirmek için gerekli yasal düzenlemenin yapılarak statü değişikliği ile memur kadrolarına geçirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?

Kaynak : https://www.kamubiz.com/m/kamu/universite-mezunu-iscilere-memur-kadrosu-onergesi-sunuldu-h7898.html

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu