ÖĞRENCİ AFFI İÇİN GÖZLER MECLİSE ÇEVRİLDİ

Öğrenci af yasasının düzenlenerek yürürlüğe girmesini heyecanla ve umutla bekleyen binlerce öğrenci, TBMM gündemini yakından ve dikkatle takip ediyor.


Meclisten yeni bir öğrenci affı bekleyen ve geleceğe dair hayalleri olan binlerce genç, yetkililere ve kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor.

Lisans ve önlisans seviyesinde olup gerek ekonomik gerekse psikolojik nedenlerden ötürü üniversiteden kayıtlarını sildirmek zorunda kalan, YÖK’ün belirlediği azami öğrenim süresi nedeniyle lisansüstü ve doktora seviyesinde kayıtları silinen ve ayrıca bir yüksek öğrenim programına yerleştirildikleri halde kayıtlarını yaptırmayıp ancak sonrasında pişman olan binlerce çaresiz genç insan önceki yıllarda çıkan öğrenci affına benzer bir af yasasının Meclis’de ele alınmasını talep ediyor.

Binlerce gencin hayatını yeniden şekillendirecek olan bu yasanın kabulü ile kanayan bir yaranın da iyileşmesi sağlanacak. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’in konu ile ilgili TBMM’ye sunmuş olduğu bir öğrenci affı yasa teklifi ile umutlanan öğrenciler seslerini tüm vekillere duyurmaya çalışarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Sosyal medya aracılığı ile bir araya gelerek birlikte çalışmaya başlayan öğrenciler, bu yasa teklifinin milli eğitim komisyonunda ivedilikle gündeme alınarak görüşülmesini yahut bu teklife benzer içerikte bir yasanın düzenlenerek yürürlüğe girmesini talep ediyorlar.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in konu ile ilgili Meclise sunduğu yasa teklifi büyük heyecan yarattı.

Ömer Fethi Gürer’in verdiği söz konusu kanun teklifi;

GEÇÎCİ MADDE 80- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü Öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler, hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları koşuluyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

freecellphonedirectory.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu