İYİ PARTİLİ KONCUK : ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN TALEPLERİNİ TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

İYİ Partili Adana Milletvekili İsmail Koncuk Üniversite Mezunu Kamu 4/D İşçilerin sorunlarını meclis gündemine taşıdı.

İsmail Koncuk, Üniversite Mezunu Kamu 4/D İşçilerin sorunlarının çözümü için Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN’e vermiş olduğu soru önergesinden şu ifadeler yer verdi.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre çalışan daimi kadrodaki üniversite mezunu işçiler kurumlarında yan yana çalıştıkları memur ve sözleşmeli arkadaşlarıyla aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı işi yapmalarına rağmen, statülerinin farklı olmasından dolayı eşit işe eşit ücret ve aynı özlük haklarından yararlanamamaktadırlar, Talepleri yeni bir kadro değil statü değişikliğidir.

Statü değişikliği sadece memur işi yapan değil, kendi alanlarının dışında çalıştırılan binlerce üniversite mezunu işçileri de kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde işçi olarak çalışan, işletme, muhasebe, mühendis, tekniker ve teknisyen. kamu yönetimi, öğretmenlik vb ön lisans, lisans bölümlerini bitirmiş ve hatta doktorasını dahi yapmış kadrolu üniversiteli işçilerin isteğe bağlı olarak eğitimlerine- diplomalarına uygun memur kadrolarına geçirilmesi herkesin mağduriyetini önleyecek ve bu kişilerin tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarına da çözüm sağlayacaktır.

Ayrıca; 2015 yılında 2016-2017 yıllanı kapsayan ve imza altına alınan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 36.maddesine göre; Bazı İşçilerin Kamu Görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi:

Madde 36- (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi İşçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde İstihdam edilen İşçiler hariç olmak üzere ilgili yer birimlerinde memur ve sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

(2) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pözisyonlanna geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Bu bağlamda;
l. Bakanlığınız tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde İşçi statüsünde çalışan tüm üniversite mezunu işçilerin memur statüsüne geçirilerek özlük haklarının teslim edilmesine ilişkin bir çalışma yürütülmekte midir?

2. Daha önce defalarca gündeme geldiği halde söz konusu mağduriyetin giderilmemiş olmasının sebebi nedir?

3. Bahsedilen TİS 36. maddesinin imza altına alındığı halde yürürlüğe girmeme sebebi nedir’? Bu durum Anayasa ve sendikal mevzuata aykırı değil midir?

4. Mağduriyet ve haksızlığa uğramış üniversiteli İşçilerin düzenlemeden yararlanabilmesi için aranan Şartlar nelerdir?

Kaynak :
https://www.habereguven.com/iyi-partili-koncuk-universiteli-iscilerin-taleplerini-tbmm-gundemine-tasidi/

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu