BÜLENT ÖZ’DEN DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

BÜLENT ÖZ’DEN DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi.
CHP Milletvekili Bülent Öz, TBMM Başkanlığına, seks hikaye devlet memurları kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Öz, TBMM Başkanlığına verdiği teklifinde, “Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, memur, sözleşmeli memur statüsünde personel ile işler yürütülmektedir. 4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan üniversite mezunu işçiler, yıllardır çalıştıkları kurumlarda diplomalarındaki mezuniyet alanları ile ilişkili işleri yaparken, uzmanlık alanları dışında farklı işlerde çalıştırılan işçilerde bulunmaktadır. Kurumlarında yan yana çalışan memur ankara escort ve sözleşmeli çalışanlar, aynı üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı işi yapmalarına rağmen, statüleri farklıdır ve eşit ise eşit ücret ve aynı özlük haklarından yararlanamamaktadır. Üniversite mezunu işçiler işçi statüsünde olduklarından, kurumları üniversiteli işçileri istediği yerde ve pozisyonda çalıştırabilmektedir. Ancak üniversiteli işçiler memur ve sözleşmeli çalışan arkadaşları gibi unvan kullanamamakta, şef, müdür yardımcısı ve müdürlük gibi makamlara yükselememekte tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından yararlanamamakta, meslekleri ile ilgili toplantılara, seminerlere, eğitimlere katılamamaktadırlar. Üniversiteli isçilerin özlük haklarının yeterli olmayışı, çalışma barışını bozmakta, bu kişilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Üniversite mezunu olup, isçi olarak çalışanların, memur kadrolarına geçirilmeleri çalışma barışı ve Anayasal eşitlik ilkesinin de gereği olarak ortada durmaktadır. Bu statüde çalışanların büyük bir bölümü, Anayasanın 128. Maddesi hükümlerinde belirtilen vasıfları taşıyan veya çalışarak okuyup nitelik ve vasıf kazanarak başkaca meslek dalında kendini geliştiren “Üniversite Mezunu İşçiler” in de memur yapılması çalışma barışı açısından önemli bir mesafenin alınmasını sağlayacaktır. Kamu kurum bodrum escort ve kuruluşlarında görev yapan üniversite mezunu işçilerin memur kadrolarına atamalarının gerçekleştirilmesi bu personelin geleceğe yönelik önlerindeki engelleri kaldıracak, bu kişilerin, tayin, nakil, geçici görev, görevde yükselme ve unvan kullanabilme haklarının çözümünü sağlayacak, her şeyden önemlisi çalışma barışı işyerinde huzur ve motivasyonu kuvvetlendirerek verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.

GÜRKAN DÜZENLİ – ÇANAKKALE (İHA)

15 Temmuz 2015 Çarşamba

Kaynak :   https://m.haberturk.com/yerel-haberler/haber/38968348-bulent-ozden-devlet-memurlari-kanununda-degisiklik-teklifi

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Başa dön tuşu