KAMUDA ÇALIŞAN ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLER STATÜ VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BEKLİYOR

#STATÜDEĞİŞİKLİĞİ

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 sayılı İş Kanununa tabii sürekli işçi kadrosunda çalışan ancak diğer kamu personelleri gibi fırsat eşitliği yakalayamayan ve vasıfsız kadrolarda olan üniversite mezunu kamuda ki Üniversiteli İşçiler sorununa yıllardır çözüm odaklı yaklaşım gösterilmemiştir.

Kamuda çalışan memurlar ve özel sektörde diplomaya dayalı bir hiyerarşik yapı oluşturup, alınan eğitime dayalı dikey hareketlilik sağlanırken kamu işçilerinde halen böyle bir sistem bulunmamaktadır. Üniversitelerin aynı bölümlerinden mezun olup, aynı kurumda çalışan, aynı işi yapan, aynı diplomaya sahip iki kamu çalışanının statü farkıyla memur ve işçi olarak ayrılması ve aynı özlük haklarından yararlanamaması ile kamuda eşitlik ilkesi ve iş barışı bozulmaktadır.

Memur personele; İntibak, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı ile hak ettiği unvan ve pozisyonlara ulaşma imkânı verilirken kurumuna yıllarca emek vermiş, kendini geliştirmiş üniversite mezunu sürekli işçi personeller kamuda üvey evlat muamelesi görmektedir. İşçilik kadrosu alanında eğitimli bir bireyin çalıştığı işyerine, sahip olduğu iş potansiyelini tam olarak yansıtamamasına ve heveslerin de kırılması ile mesleki anlamda körelmesine de sebep olmaktadır.

Üniversiteli İşçiler beden işçisi değildir. Akademik çalışmalara katılamamakta, yaptıkları işlerin sorumluluğunu alamamakta, hazırladıkları raporların, katıldıkları projelerin altına imzalarını atamamaktadırlar. Memuriyete geçiş talebi zaten çoğunlukla üniversite eğitimi almış işçiler tarafından yapılmaktadır . etiler saatlik escort bayan İşçi çalıştırma zorunluluğu olan yerlerde çalışan işçiler çoğunlukla ortaöğretim ve lise mezunlarından oluşmaktadır. Zaten devlet kurumlarından maaş alan kadrolu personel söz konusudur. Aynı meslek ve kadro ile statü değişimi olacak ve işçilikten memurluğa geçişte personel maliyeti düşecektir (tediyeler, maaş, sigorta primi ve kıdem tazminatı ve diğer yan ödemelerin düşüşü).

Bu Hususta 2013 yılında Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından yaptırılan bir çalışma da bu geçişin devlete ilave bir maddi yük getirmediği anlaşılmıştır. Talebimizle ilgili olarak 2015 yılında 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesinde alınmış bir karar olmasına rağmen (36-1 maddesi) uygulanmamıştır. 2017 ve 2018 yıllarında bir kısım 4C’li personel 4B’ye, bir kısım taşeron personel de kadroya geçirildi. Fakat bu konulardan daha eski olan üniversiteli işçiler meselesi ile ilgili herhangi bir gelişme olmamıştır.

Yıllardır süren mağduriyetin giderilmesi adına, kamu kurum ve kuruluşlarında, Belediyelerde üniversite mezunu sürekli işçi olarak çalışan personellerin, süreli-süresiz sözleşmeli personellere verilmesi planlanan memuriyet ihdasını biz Üniversiteli İşçilere de statü değişikliği bahçelievler bakımlı escort yasal bir düzenleme yapılarak mağduriyetlerin uygun biçimde giderilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmekteyiz.

Hüseyin KAHRAMAN
Kamu Çalışanları Platformu
Genel Başkanı 

Kaynak : https://www.facebook.com/100064855621677/posts/pfbid0ENMgMcYEkSqFkqwyXMwWPe97RoQUSixmgfTU3Dv8KbZuZe2ZKAng9EMoym3tjdzpl/?mibextid=Nif5oz
bostancı eskort

BUNLARA GÖZ ATMADAN GEÇMEYİN

Başa dön tuşu